29.04.2021

|

Jutarnji list

STRANICA, VRIJEME:

256

RUBRIKA, EMISIJA: Poseban prilog

POVRŠINA,TRAJANJE: 3545.25

AUTOR:

Ključne riječi

(potrebna prijava)

Iznadprosječnih četiri tisuće kuna izdvajanja po stanovniku postigli su Novigrad i Poreč

TKO JE NAJVIŠE ULOŽIO U SPORT